عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
من از فرا سوی نیک و بد فقط فهمیدم انسانیت رو به زوال می رود گند های زندگی از گلویمان بالا امده و به دماغ و چشمانمان رسیده اما گویا هنوز انکار می کنیم
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.