عکس کاور خود را تغییر دهید
مدیر
عکس کاور خود را تغییر دهید
متولد یک روز برفی زمستان ۶۴ و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.