اعضاي قبلي 4985 روز پیش
بازدید 213 ۱۲ دیدگاه

گمار۳شوه۲

خلاصه بعد
از کله ی  خوبه بحث ودعوا ور سر کی چو
گمریا عوض رفتن تصمیم ور ای رف کی مو خدی عباس ذکریا برم به خلمه(چون عباس پیر بو
ومو بچه).بی بی  برف  برمه  شیشه
ی نوشابه ی خانواده ی ۱۰بار مصرفه پیدا  کیر
وٍاّوور تا شیر دکنن  برمه. زنای  دستگا  شیشه ر  تا
 کنک شیر دکیردن و بداین به بی بی و بعد
ایکی خلمار   وازین  راه افتیم  ور گدار میلک  به  مقصد( نسر بلن قضی) کی  چای  صوبحانمر
د اونجه  باخرم.

خر
باباکلو گلگی نبو ومو حواسم بشتر به خر بو تا خلمه وعباس و…خلاصه به نسر کی رسیم
عباس ورگوف برو چای کو مو هوار درم.ناگوفته نمنه کی یک مش سفده   قطی
خلما رفته بو و هر بع بعی  کی  مکیر تمومی خلما  ور حدی مش مرفتن ونظمی  خلمر ورهم مزین. خرر بگروفتم وبرفتم به سر یال  بری  چای
 تیارکیردن.خلاصه وقتی صبحانه خوردن فهمیم
کی چین  کلای گشاده د سرم رفته وقراره ۳شو
د خلمه بشم.عباس ورگوف مرم  ور چنار و گدار
دربی و شو میم به آغال کهنه.نماشم رف و از حدی پوال جندار ممیم کی برم به آغال
کهنه کی دیم عباس مگه  خرر بگیر هووووو. رومر
 کی  ورگردندم  دییم خر د میون زمینای البل به سمتی دهنو دخز
کیرده و عرعر منه.عباس ورگوف ایلش کو خادش میه.خلمار ببوردم به کلته ی محمود کی
برم به آغال کهنه.عباس ورگوف تا اوخته علوه کو تا مو برم بروی تغ ببینم خرر
نمبینم.کیسامر پال پال کیردم و کبریته پیدا نکیردم ورگوفتم عباس آقا شما کبریت درن
ورگوف نه همی اسبابای مو د رو حررفته ی شما بو.هوا تریک رف ونه از عباس خبره رف و
نه از خر.شو تریک ماهه بو و عباس کی نتنیسته بو خرر پیدا کنه ته ته مکیر وامه
ورگوف حروم مرگ نیه مو نشدیم بیا برو پیداش کو خرتر.د تریکی خدی کوچوک دوری ور کال
البل راه افتیم وراهی که دذیهنم بو برفتم وهچه دیه نمرف.بعد از۲۰بار سرپوک وسرپر
به سر تلخی دهنو رسیم وخر کی پنداشتی بشتر از مو از ایکه گی بترسیه بو خادش  ورحدی مو وکوچوک امه.جاته خلو تا جایی کی مخار
چو نصارش کیردم  و چراغ قوه ر بدر اووردم و
سوار خر راه افتیم ورحدی آغال کهنه.به زمینا البل کی رسییم دییم د جوی آغال علووهی
وفهمیم عباس کبریته پیدا کیرده وعلو کیرده د تریکی خادمر به آغال رسوندم وبعدی ای
کی چای وشام بخاردم ونماز کیردم مییستم ابرفتم کی…

ادامه
دارد

نظرات کاربران

با نظرات خود، ما را در ادامه مسیر راهنما باشید.

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. . گفت:

  خداقوت خوب بود ولی هم لهجه رودمعجنی روم خوب نمنویسی مثلا بجای ته ته بایدبنویسی تح تح درکل جالب بو.

 2. از هم خاتییییم گفت:

  خیله داستان باحالیه هووووووووووووو

 3. داستان عالی بو و دهتی وجذاب
  من فقط نفهمیدم ای حیتایی هایی که با اسم مستعار زحمت میکشن اسم وتقعی ندارن
  اگه کسی میدونه بگه ما هم بدونیم

 4. خوب بود
  جناب میرزایی توصیه میکنم زیاد در پی اسم های مستعار نباش چون خود من مدت ها در این راه تلاش کردم و عمرم را به پای این هدف نسبتا مقدس گذاشتم ولی به جایی نرسیدم

 5. ایولله یره.مو هم یک بار خدی محندعلی مهدوی برفتم ب گله بچره رفتم.گورمه گو رف.خر محندعلی شو کور بو و نمیتنیس بیایه.شوبزیه داشتم.ما اوشو د اغال سیه سنگ بیم.یاد او زمان افتیم.وای تو کی هستی؟هرکه مدنه کوچه ی حجعلی کیه اطلاع رسانی کنه.

 6. منصف گفت:

  این مطلب به مراتب بهتر از مطلب اول بود و سعی شده بود که از مسیر اصلی گویش خارج نشه.
  در ضمن وقتی خر پیدا شده و کتک مفصلی از شما خورده این نوشته اعترافی حساب می شه به عنوان عدم رعایت حقوق حیوانات از سوی شما. ممکنه در آینده علیه شما در دادگاه استفاده بشه.

 7. . گفت:

  خداقوت خوب بود ولی هم لهجه رودمعجنی روم خوب نمنویسی مثلا بجای ته ته بایدبنویسی تح تح درکل جالب بو.

 8. از هم خاتییییم گفت:

  خیله داستان باحالیه هووووووووووووو

 9. داستان عالی بو و دهتی وجذاب
  من فقط نفهمیدم ای حیتایی هایی که با اسم مستعار زحمت میکشن اسم وتقعی ندارن
  اگه کسی میدونه بگه ما هم بدونیم

 10. خوب بود
  جناب میرزایی توصیه میکنم زیاد در پی اسم های مستعار نباش چون خود من مدت ها در این راه تلاش کردم و عمرم را به پای این هدف نسبتا مقدس گذاشتم ولی به جایی نرسیدم

 11. ایولله یره.مو هم یک بار خدی محندعلی مهدوی برفتم ب گله بچره رفتم.گورمه گو رف.خر محندعلی شو کور بو و نمیتنیس بیایه.شوبزیه داشتم.ما اوشو د اغال سیه سنگ بیم.یاد او زمان افتیم.وای تو کی هستی؟هرکه مدنه کوچه ی حجعلی کیه اطلاع رسانی کنه.

 12. منصف گفت:

  این مطلب به مراتب بهتر از مطلب اول بود و سعی شده بود که از مسیر اصلی گویش خارج نشه.
  در ضمن وقتی خر پیدا شده و کتک مفصلی از شما خورده این نوشته اعترافی حساب می شه به عنوان عدم رعایت حقوق حیوانات از سوی شما. ممکنه در آینده علیه شما در دادگاه استفاده بشه.