[box type=”tip” bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”2″ fontsize=”17″]هم ولایتی های عزیز توجه کنید که بخش ویکی برای ارسال مطالب ویژه و دسته بندی شده در مورد روستا می باشد و دیگر کاربران می توانند مطالب دیگران را گسترش داده و یا ویرایش کنند تا به مطلب کاملی برسند.[/box]

[wpuf_form id=”17158″]