واژه نگار
واژهتلفظمعنادسته بندیمشاهده توضیحات
اَلُفچیalafchi وقتی اتفاق می افتد که دست یا صورت با هرچیز چسبنده ای چسبناک شود. نمایش
ایشتُوکیish tov kiعجول بودن و عجله داشتن نمایش
ایقذَرighzarاینقدر نمایش
اینچُinchoاینجا نمایش
اُحُohhoدر بیشتر موارد بیانگر حالت کثرت و تعجب نمایش
اُهُکohokبیشتر نمایانگر حالت خاصی است.حالتی امیخته از تعجب و امتناع نمایش
پش کلفچpesh kelafchپیش کلفچ به معنی آدم فضول که در همه کار سرک می کشد. نمایش
سِو مشکوسِو مشکوسیب مشکان نمایش
سِو لِبنَنیسِو لِبنَنیسیب لبنانی نمایش
سِو حَصَریسِو حَصَریسیب حصاری - حصار روستایی از توابع تربت حیدریه در مجاورت روستای رودمعجن نمایش
سِو کدکنیسِو کدکنیسیب کدکنی نمایش
سِو مشدیسِو مَشَدیسیب مشهدی نمایش
سِو سورخسِو سورخسیب سرخ رنگ نمایش
سِو سِلطَنیسِو سِلطَنیشاید همان سیب لبنانی باشد نمایش
شکر سِوشکر سِوسیب شکری و احتمالا سیب های بسیار شیرین نمایش
سِو عَبَّسیسِو عَبَّسیسیب عباسی نمایش
سِو خاجَسِو خاجَسیب خواجه نمایش
گِزرُکgezrokگیاهیست کوچک، کاملا شبیه جعفری بوده و مزه ی ان کمی تلخ است. نمایش
سرُوsrooبرخی معتقدند که درختیست از خانواد ه ی صنوبر برخی می گویند این همان درخت کُنار است برخی معتقدند درخت زبان گنجشک که می گویند همین است نمایش
خیرkhirگَوَن نمایش
کِسنهkesnehکاسنی نمایش
قرقناسgherghenasتمشک وحشی نمایش
ایژدَفizhdafمیوه ایست قرمز،گرد و کوچک.از"سنجی"کوچکتر میباشد.حدودا اندازه ی"بنه"بوده اما با رنگ قرمز تند. نمایش
صِمَرُغsemaroghقارچ نمایش
انگور لَعلسرخ و دانه گرد مثل لعل نمایش
انگور حسینیشما می توانید در این مورد به ما کمک کنید؟! نمایش
انگور ترقیtrghiدانه گرد ريز نمایش
انگور زِر جمیzer jamiدانه درشت و قرمز نمایش
انگور رَخْrakhدانه­هاي گردِ سياه و سفيد نمایش