واژه نگار
واژهتلفظمعنادسته بندیمشاهده توضیحات
کِوَقزkevaghzاین عجیبترین حیوانی است که وجود دارد؛ یعنی به عبارتی اصلا وجود ندارد!! هنوز کسی وجود ندارد که حیوانی به اسم "کوقز"را دیده باشد اما اسم این حیوان شایع است... نمایش
جِوَنَهjevanaهمان گاو نر می باشد. غالبا در روستا ۲-۳ تا "جونه"بیشتر نیست. نکته ی مهم در مورد"جونه"این است که غالبا "جونه"را از خانه بیرون نمی اورند مگر در زمان های خاص. نمایش
دولمَکdoolmakهمان عنکبوت می باشد.باید توجه داشت که عنکبوتهای کوچک را"دولمک"و عنکبوتهای بزرگ را"عنکپُت"می گویند. نمایش
بَلیش مارbalish maarهمان خر خاکی میباشد.حیوانیست با هشت پا و به شکل لاکپشت.با اندازه ای به طول ۵ سانتی متر.چون به شکل بالشت پهن میباشد ان را به این نام خوانده اند. نمایش
مینجminjهمان زنبور است.البته "مینج"خودش انواعی دارد.مثل"مینج زرد"که کوچک و زرد رنگ بوده(و گاهی زرد خالخالی) و قدرت نیش زنی چندانی ندارد و"مینج کهی"که همان زنبور گاوی میباشد و ... نمایش
عَسُب سِوارعَسُب سِوارمورچه های قرمز بزرگ را میگویند که قسمت انتهائی انها به طرف بالا برگشته است.این مورچه ها به علت اینکه شکل ظاهریشان مانند یک درشکه است به این نام خوانده شده اند. نمایش
تَکَهtakaهمان بز نر میباشد.بعضا به تکه "نر بوز"هم میگویند."تکه"دارای گردنی کشیده،سینه ای ستبر،چشمانی بزرگ و قامتی استوار است.شاخ های ان بلند و نوک تیز بوده که عموما دو تا سه بار پیچ خورده است. نمایش
کَوگkavgکبک نمایش
لِقْ لَوولَقْ لَوو یا لِقْ لَووهمان نوزاد قورباغه بوده که تازه از تخم بیرون امده و هنوز در مرحله ای میباشد که دارای دم و اب شش بوده و در اب شنا میکند. نمایش
فیر فِرُکfeer frokهمان پروانه است نمایش
بِزغَلَه ماربِزغَلَه مارهمان بز مجه است که افسانه های زیاد ی از ان بر سر زبان هاست و گاهی حتی با اِژدها هم خلط میشود! نمایش
کوخ کِلَخkookh kelakh"کوخ کلخ" یک حیوان مشخص نیست بلکه شامل گروه عظیمی از حیوانات موذیه بی نام نشان میشود که دیگر کسی اینقدر بی کار نبوده که بنشیند و برای تک تک انها اسم بگذارد! نمایش
گورِ وَحیgoore vahiبرخی از علما عقیده دارند که گور وحی همان "اب دزدک" است نمایش
کلاغ قَجَهghajaهویت وی هنوز کاملا مشخص نشده اما نظر جمهمور علما بر ان است که کلاغ قجه نوعی سار میباشد! نمایش
جیغنَهjigh nahاحتمال زیاد این پرنده همان شاهین است! نمایش
گُوْgovهمان گاو است. اما در رودمعجن دو نوع گاو (گو) وجود دارد! گاو معمولی و نوعی سوسک سیاه کوهی نمایش
مِزَغmezaghوزغ. البته اهالی غالبا برای قورباغه اسم جداگانه ای لحاظ نمی کنند و قورباغه را هم جزء گروه مزغها(وزغ)محسوب می کنند. نمایش
کوخ پِلَهkookh pelaکرم ابریشم نمایش
کَ یگkaygهمان کک می باشد نمایش
شبوششبوششپش نمایش
اَمباambaام نمایش
غیلمغیلمبه دربی که جلوی دو راهی های جوی آب قرار داده می شود و باعث می شود جلوی آب گرفته شود گفته می شود نمایش
رِواحرِواحروباه نمایش
احترِزehtazer“ملاحظه کردن”و “رعایت کردن” نمایش
اُ خاo khaبه معنی “آن که” نمایش
اَلبِفalbefدر مورد مشت و لگد و شوتهای سنگین در فوتبال و حتی با چوب زدن حیوان یا ادم هم فراوان استعمال میشود نمایش
اَلقیژalghizhبه معنی “محکم زدن”و”با شدت زدن” میباشد نمایش
اَزخادazkhadیک معنی آن “از خود”،”مال خود”،”برای خود “ معنی دیگر آن “تجسس”،فضولی”،”کنجکاوی”و “پرس و جو” می باشد نمایش
اَجّاشaj jashهرگز نمایش