کاربر
Change your cover photo
Change your cover photo
من از فرا سوی نیک و بد فقط فهمیدم انسانیت رو به زوال می رود گند های زندگی از گلویمان بالا امده و به دماغ و چشمانمان رسیده اما گویا هنوز انکار می کنیم
This user account status is Approved