دسته‌ها
اطلاعيه ها

« آگهي استخدام پيمــاني سازمان مركزي آستان قدس رضوي »

سازمان مركزي آستان قدس رضوي به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود، از ميان داوطلبان واجد شرايط (مرد و زن) تعداد 69 نفر را از طريق برگزاري آزمون، مصاحبه و طي مراحل گزينش به شرح جدول ذيل به صورت پيماني استخدام مي‌نمايد.

رديف رشته شغلي رشته تحصيلي مورد نياز مقطع تحصيلي تعداد مورد نياز توضيحات
1 كارشناس حقوقي كارشناس حقوق قضائي /
كارشناس ارشد حقوق با گرايش هاي حقوق خصوصي – حقوق عمومي – حقوق جزا و جرم شناسي كارشناسي –
كارشناسي ارشد 13 نفر مرد داوطلبان با مدرك كارشناسي حقوق نيز مي توانند به عنوان كارشناس حقوق قضايي شركت نمايند.
2 كارمند / كارشناس املاك و اراضي مهندسي كشاورزي با گرايش آبياري كارشناسي ارشد 1 نفر مرد ————–
3 جغرافيا گرايش برنامه ريزي شهري – شهر سازي كارشناسي –
كارشناسي ارشد 4 نفر مرد ————–
4 مهندسي كشاورزي با گرايش زراعت و اصلاح نباتات كارشناسي –
كارشناسي ارشد 1 نفر مرد ————–
5 مامور انتظامات الهيات – زبان و ادبيات عرب – علوم اجتماعي – روانشناسي كارشناسي – كارشناسي ارشد 17 نفر مرد شرط لازم براي اين رشته شغلي تاهل و دارا بودن حداقل 175 سانتيمتر قد براي آقايان و حداقل 170 سانتيمتر قد براي خانم ها و شرايط جسماني مناسب
مي باشد. ضمناً داوطلبان خانم بايستي داراي پوشش كامل اسلامي ( چادر ) باشند .
****
ضمناً نوع خدمت در اين رشته شغلي به صورت شيفتي و در تمام ايام سال مي باشد و استخدام شدگان اين رشته شغلي تا 20 سال اجازه تغيير يا جابجايي شغلي را نخواهند داشت .
6 زبان و ادبيات عرب كارشناسي – كارشناسي ارشد 3 نفر زن
7 كارمند اجراي قرار
حفاظت املاك نقشه برداري كارشناسي 1 نفر مرد شرط لازم براي اين رشته شغلي دارا بودن حداقل 175 سانتيمتر قد و شرايط جسماني مناسب مي باشد.
8 مامور حفاظت املاك نقشه برداري كارشناسي 1 نفر مرد
9 جغرافيا با گرايش برنامه ريزي شهري كارشناسي 2 نفر مرد
10 كارشناس نرم افزار مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار كارشناسي ارشد 1 نفر مرد ————–
11 مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار كارشناسي 1 نفر مرد ————–
12 كارشناس نقشه برداري نقشه برداري كارشناسي –
كارشناسي ارشد 2 نفر مرد ————–
13 حسابدار حسابداري كارشناسي –
كارشناسي ارشد 2 نفر مرد ————–
14 كارشناس فقه و مباني حقوق كارشناسي –
كارشناسي ارشد 10 نفر مرد ————–
15 كارشناس نظارت / امور اداري مديريت دولتي / مديريت اجرايي كارشناسي –
كارشناسي ارشد 3 نفر مرد ————–
16 كارشناس مخابرات مهندسي برق گرايش مخابرات كارشناسي 1 نفر مرد ————–
17 كارشناس روانشناسي روانشناسي گرايش عمومي كارشناسي ارشد 1 نفر زن داوطلبان خانم بايستي داراي پوشش كامل اسلامي
( چادر ) باشند .
18 كارشناس حقوقي فقه و مباني حقوق /
كارشناس حقوق /
كارشناس ارشد حقوق با گرايش هاي حقوق خصوصي – حقوق عمومي – حقوق ثبت اسناد و املاك كارشناسي –
كارشناسي ارشد 1 نفر مرد صرفا مخصوص داوطلبان بومی شهرستان درگز- محل خدمت درگز می باشد و امکان جابجایی و یا انتقال به مشهد وجود نخواهد داشت.
19 كارمند / كارشناس املاك و اراضي مهندسي كشاورزي با گرايش زراعت و اصلاح نباتات كارشناسي –
كارشناسي ارشد 1 نفر مرد صرفا مخصوص داوطلبان بومی شهرستان درگز- محل خدمت درگز می باشد و امکان جابجایی و یا انتقال به مشهد وجود نخواهد داشت.
20 مهندسي كشاورزي با گرايش زراعت و اصلاح نباتات كارشناسي –
كارشناسي ارشد 1 نفر مرد صرفا مخصوص داوطلبان بومی شهرستان اسفراين- محل خدمت اسفراين می باشد و امکان جابجایی و یا انتقال به مشهد وجود نخواهد داشت.
21 جغرافيا گرايش برنامه ريزي شهري – شهر سازي كارشناسي –
كارشناسي ارشد 1 نفر مرد صرفا مخصوص داوطلبان بومی شهرستان فريمان- محل خدمت فريمان می باشد و امکان جابجایی و یا انتقال به مشهد وجود نخواهد داشت.
22 جغرافيا گرايش برنامه ريزي شهري – شهر سازي كارشناسي –
كارشناسي ارشد 1 نفر مرد صرفا مخصوص داوطلبان بومی شهرستان قوچان- محل خدمت قوچان می باشد و امکان جابجایی و یا انتقال به مشهد وجود نخواهد داشت.
شرايط عمومي:
متديّن به دين مبين اسلام.
تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.
ايمان و اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ولايت فقيه.
دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفة عمومي يا معافيت دائم براي آقايان.
عدم سوء پيشينة كيفري و عدم اشتهار به فساد اخلاقي و عدم اعتياد به مواد مخدر.
داشتن سلامت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر.
عدم اشتغال به كار و تعهد خدمت به مؤسسات دولتي و غيردولتي.
آشنايي كامل با مهارت هاي ICDL
داوطلبان خانم بايستي داراي پوشش كامل اسلامي ( چادر ) باشند .
حداكثر سن براي دارندگان مدرك كارشناسي 28 سال ( تاريخ تولد از 01/10/1363 به بعد ) و دارندگان مدرك كارشناسي ارشد 32 سال ( تاريخ تولد از 01/10/1359 به بعد ) مي باشد .
تبصره1:
موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف ) افرادي كه صرفاً دوره ضرورت نظام وظيفه را انجام داده اند به حداكثر سن آنان دو سال افزوده مي شود . ( تاريخ تولد دارندگان مدرك كارشناسي از 01/10/1361 به بعد و دارندگان مدرك كارشناسي ارشد از 01/10/1357 به بعد )
ب) وابستگان درجه يك شامل فرزند ، برادر ، خواهر خانواده معظم شهداء، آزادگان، مفقود الاثرها و همچنين جانبازان گرامي ( به شرط ارائه مدرك معتبر از كار افتادگي از بنياد شهيدوامور ايثارگران ) تا ميزان 5 سال به حداكثر سقف سني آنان افزوده مي‌گردد.
ج) داوطلباني كه در سازمان مركزي آستان قدس رضوي بصورت حق الزحمه اي مشغول به خدمت مي‌باشند، به ميزان سوابق تجربي به حداكثر سن مجاز آنان افزوده خواهدشد . ضمناً حداکثر سن مجاز این دسته از داوطلبان 35 سال می باشد.
تبصره 2:
خانواده معظم شهداء ، جانبازان ، آزادگان، رزمندگان ، افراد بومي ، متاهلين و متقاضياني كه از مراكز معتبر گواهي سابقه كار ارائه نمايند در شرايط مساوي داراي اولويت استخدام مي باشند.
تبصره 3:
مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي درصورت پذيرفته شدن در آزمون( حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه) بايستي به تاييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد.
مدارك مورد نياز:
تكميل فرم تقاضا نامه استخدام مندرج در پايگاه اينترنتي آزمون هاي استخدامي آستان قدس رضوي.
اسكن از صفحة اول شناسنامه.
اسكن آخرين مدرك تحصيلي (و يا گواهي فراغت از تحصيل) كه معدل در آن قيد شده باشد.
اسكن كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم.
فايل عكس ( حداقل اندازه اين عكس بايستي 4*3 و با زمينه روشن باشد .)
اسكن رسيد فيش بانكي مبني بر واريز مبلغ 000/ 150 ريال به ‌حساب جام شماره 74 / 65058292 بانك ملت شعبة آستان‌قدس‌رضوي قابل پرداخت دركلية شعب بانك ملت. ( ضمناً ارائه اصل فيش بانكي در روز آزمون الزامي مي باشد)
اسكن تأييديه‌هاي معتبر جهت خانوادة معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان.
نحوة ارسال مدارك و ثبت‌نام:
متقاضيان جهت اطلاع از نحوه ارسال ، همچنين تكميل فرم ثبت نام مي بايست به پايگاه آزمون هاي استخدامي آستان قدس رضوي به آدرس azmoon.aqr.ir مراجعه نمايند .
توجّــه:
به درخواستهايي كه مدارك آنان ناقص يا تصاوير اسكن شده ناخوانا باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
وجوه پرداختي قابل استرداد نمي باشد.
داوطلبان دانشجو نبوده و الزاماً فارغ‌التحصيل باشند.
در صورت به همراه نداشتن اصل فيش بانكي در روز آزمون از ورود به جلسه ممانعت به عمل خواهد آمد.
به منظور رعايت عدالت استخدامي ميان داوطلبان گرامي در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در مشخصات ثبت شده از سوي داوطلب اعم از سن ، مدرك ، گرايش و … ، همچنين اسكن مدارك ارسالي و نيز اصل فيش بانكي ارائه شده و يا مجعول بودن شماره فيش، ثبت نام و نتيجه آزمون داوطلب كان لم يكن تلقي و در هر مرحله از گزينش از ادامه روند استخدام وي جداً ممانعت به عمل خواهد آمد .
در خصوص رديف هاي 7 ، 8 و 9 شرط الزامي براي اين رشته هاي شغلي دارا بودن حداقل 175 سانتيمتر قد و شرايط جسماني مناسب مي باشد .
در خصوص رديف 5 و 6 ( مامور انتظامات ) داوطلبان بايستي متاهل بوده و حداقل مجاز قد براي آقايان 175 سانتيمتر و براي خانم ها 170 سانتيمتر مي باشد و نوع خدمت در اين رشته شغلي به صورت شيفتي و در تمام ايام سال خواهد بود و استخدام شدگان اين رشته تا 20 سال اجازه تغيير يا جابجايي شغلي را نخواهند داشت .
در خصوص رديف هاي18 ، 19 ، 20 ، 21 و 22 داوطلب بايستي بومي همان محل باشد . )فرد بومي به شخصي اطلاق مي گردد كه خودش، پدر، مادر يا همسرش متولد آن شهرستان بوده و يا مدركي معتبر دال بر سكونت 3 سال اخير وي در آن شهرستان را دارا باشد . )
به مدارك ارسالي از طريق پست و يا مراجعه حضوري ترتيب اثر داده نخواهد شد .
داوطلبان بايستي جهت اطلاع از آخرين اطلاعيه هاي مربوط به آگهي استخدامي به پايگاه ثبت نام اينترنتي به آدرس azmoon.aqr.ir مراجعه نمايند .
زمان و محل توزيع كارت آزمون:
زمان دريافت كارت آزمون: از 28 /09/ 1391 لغايت 30 /09 / 1391 با مراجعه به پايگاه اينترنتي آزمون هاي استخدامي آستان قدس رضوي . (ضمناً پس از مدت مذكور امكان دريافت كارت ميسر نمي باشد )
مهلت ثبت نام فقط تا تاريخ 18 /09 /1391 مي باشد و اين تاريخ قابل تمديد نمي باشد .
آزمون استخدامي روز جمعه مورخ 01 /10 / 1391 برگزار مي‌شود.
محل اجراي آزمون استخدامي هنگام صدور كارت آزمون استخدامي در پايگاه اينترنتي آزمون هاي استخدامي آستان قدس رضوي به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.
شماره تلفن هاي تماس: 2001235 و 2002024

دسته‌ها
اطلاعيه ها متفرقه

اگهي استخدام كادر اداري

قبل از هرگونه پيشداوري به اطلاع ميرسانم كه اين اگهي با اگهي قبلي كاملا متفاوت است . هردو از يك سازمان است .اما  قبلي براي حق التدريس بود و اين يكي براي كادر اداري است.

و حالا متن اگهي:

 سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي جهت تكميل كادر اداري، مالی، آموزشي، فرهنگی، پژوهشي و خدماتی مورد نیاز خود در مدارس، آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، حوزه دبیرخانه‌های مناطق و معـاونت امور سمـا واحدهاي تابعـه سراسر کشور تعـداد محدودي نيروي انساني زن و مرد را با شرايط زير جهت اشتغـال به صورت قراردادي تمام وقت دعوت به همكاري مي‌نمايد. داوطلبان مي‌توانند پس از مطالعه و آگاهی از شرایط اعلام شده نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی حداکثر تا تاریخ 15/03/1391 اقدام نمایند