دسته‌ها
پیشینه ی رودمعجن معرفي رودمعجن

رودمعجنیها از کی قالیباف شدند؟

شواهد فرهنگی و زبانی نشان می دهد که رودمعجنی‌ها عمدتاً قومی دامدار بوده‌اند. حرفة قالیبافی در سالهای ۱۳۳۰ از مالداران و محله گی های شمال جلگه مه‌ولات (علی آباد و حوالی ازغند) به این منطقه آورده شده است. با ورود این صنعت، قالیهای پشمی کوچک (۲×۱ متری) و کناره های بلند (۴×۱ متری) جای بافت گلیم و پلاس را گرفت و بخشی از درآمد مردم شد. اما در مرحلة دوم چند خانواده قالیباف (شامل خانوادۀ شادروان سید حمزة موسوی و بویژه پسرایشان آقای سید قاسم موسوی، خانواده سید عبدالله موسوی، و خانواده سید حسین و … ) توسط حاجی نورالله فتوحی از روستای حسن آباد مه ولات به رودمعجن فراخوانده و کوچانده شدند. با مهاجرت آنها صنعت قالیبافی رشد ویژه ای کرد. آنها کارگاههای قالیبافی بزرگ و صنعت رنگرزی نخ را در رودمعجن به راه انداختند و دختران و پسران جوان به زودی به قالیبافهای خلاق و هوشمند بدل شدند. این صنعت در سالهای ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ وضع اقتصادی مردم رودمعجن را متحول کرد. خانواده‌هایی که دارای چند فرزند بودند درآمد بیشتری داشتند. نظام اجتماعی روستا از شکل ارباب و رعیت بیرون آمد و خانواده‌های پرفرزند، ثروتمندان زمیندار شدند. سفر حج و حاجی شدن مردم، بزرگترین نمود تغییر طبقۀ اجتماعی و ساختار تولید در روستا بود.
از وضعیت کنونی این صنعت و علت رکود آن من خبر ندارم، اگر دوستان بنویسند ممنون می شوم.