دسته‌ها
بازیهای رودمعجنی تصاویر قديمي

زمبرخنه / ظمبرخَنَه / ظن‌بر‌خنه ؟؟

ظن بر خنه (zmbr khana یا zombr khana) یک بازی رودمعجنی بود که برای جمعیت‌شناسی و آگاهی اجتماعی بچه‌ها خیلی مفید بود. احتمالاً صورت اصلی این اصطلاح «ظن بر خانه» به معنی گمان بر خانه‌ی فلانی باشد. بازی به این شکل بود که چند نفر جمع می شدند. یک نفر مشخصات یک خانواده‌ی اهل رودمعجن را به صورت معما مطرح می‌کرد. بقیه باید ظن و گمان بر خانواده‌ی مورد نظر می‌بردند. هرکس پاسخ درست می‌داد. او می‌توانست سؤال دیگری مطرح کند. طرح سؤال مهارت خاصی می‌خواست. معمای خانوار که مطرح می‌شد اعضای گروه تلاش ذهنی زیادی می‌کردند تا خانواده را پیدا کنند. اما وقتی پاسخ به ذهن هیچ کس نمی‌رسید و طراح معمای نام خانواده را می‌برد آه از نهاد همه بر می‌آمد. چون همه نشانیها دقیق و درست بود ولی به آن خانواده طن نبرده بودند.

شیوه‌ی طرح سؤال چنین بود:

از کال خمزا تا مچیت کوچه‌ی شوده یک خنه‌واره یه کی دو ته پسر درن، چهار ته دختر. بابای ای بچا خیلی به شهر مره و میه. هر دو پسرش د شهرن یکی د شهر نزدیکتره یکه د دورتر. دو ته از دامایاش راننده ین.  در کمر سفید یک باغ کلویه دره. کارش یک جوره یه کی همیشه د مون کوچه مسته.

این عکس از همو خنوده یه. اگه ورگوفتن اونا کین؟

این ظن‌برخنه در سالهای 1350 تا 1370 برای بچه های رودمعجن یافتنی بود اما حالا بچه های آن خانواده شش خانوار شده اند و پدر و مادر به رحمت ایزدی رفته‌اند.

یک راهنمایی دیگر هم بکنم:  این عکس بیش از 55 سال عمر دارد.

این عکسی باید بیش از 55 سال عمرداشته باشد

دسته‌ها
بازیهای رودمعجنی

بازی خروس جنگی

 

نحوه انجام ورزش بومی ومحلی الختر

تاریخچه : این نوع بازی به نام الختر ،الخترک ،الختور ورمازا ویا خروس جنگی معروف استودر اغلب نقاط ایران در بین روستائیان وعشایر متداول می باشد که به صورت گروهی وتیمی متشکل تز ۴ تا ۶ نفر انجام می گردد.

ابعاد وجنس زمین وزمان بازی : این بازی معمولا در زمینی به طول ۲۰ متر وعرض ۱۰ مترانجام می گردد وجنس زمین خاکی یا چمن می باشدوزمان بازی در این ورزش نا محدود بوده واتمام بازی موکول به مبارزه تمام نفرات تیم می باشد.

تعداد نفرات هر تیم : ۵ نفر اصلی ویک نفر ذخیره می باشد .

لوازم وتجهیزات مورد نیاز :
این بازی نیاز به لوازم وتجهیزات خاصی ندارد .

دسته‌ها
بازیهای رودمعجنی

بازی بومی و محلی هفت سنگ

 

این بازی یکی از بازیهای جالب وقدیمی ایران است که دربین جوانان ونوجوانان و بزرگسالان علاقمند ان زیادی دارد وبصورت گروهی وتیمی انجام میگیرد.
هرتیم یا گروه  تشکیل گردیده از ۴ الی ۷ بازیکن که این تعداد قابل تغییر است وممکن است بیشتر هم باشد.