کلیپ عاشورا در رومعجن

این ویدیو کلیپ از صبح تا غروب حوادث روز عاشورا را در رودمعجن بررسی میکند.

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مطالب مرتبط