صاحبان مناسب دولتی و مشاغل فنی و تخصصی

در این قسمت در نظر داریم متخصصین رودمعجنی را در قسمت های مختلف جامعه معرفی کنیم، ضمن اینکه اطلاعات تماس آنها نیز در صورت تمایل در این فهرست ثبت خواهد شد. نطمئنا اغلب رودمعجنی ها تمایل دارند در کارهای مختلف خود از متخصصین رودمعجنی و هم روستایی های خود در زمینه های مرتبط استفاده نمایند، هدف این قسمت معرفی این افراد و در اختیار گذاشتن اطلاعات تماس آنهاست.در ضمن گروهی دیگر از رودمعجنی ها نیز در مناسب و ادرات دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند که آشنایی با آنها نیز از اهداف این قسمت می باشد. از تمامی دوستان با تخصص های مختلف تقاضا داریم برای تکمیل این بخش اطلاعات خود را در بخش نظرات همین مطلب برای ما ارسال نمایند.