جلسات شورای مرکزی

آنچه میخوانید نتایج اولین جلسه شورای مرکزی است. این جلسه به چند شیوه ترکیبی برگذار شد که در نوع خود بی سابقه بود.مقداریش حضوری بود. مقداریش پیامکی بود. مقداریش تلفنی .مقداریش در حین راه رفتن تو خیابون. مقداریش ایمیلی بود . مقداریش هم تو پیش نویس حیتا جهت اصلاح.مدتی هم جهت اظهار نظر دوستان در معرض عموم بود.این مطلب به عنوان اولین مطلب شورای مرکزی ثبت خواهد شد.

در چارچوب حیتا دو نوع مطلب قابل تعریف است  : ۱- مطالبی که اعضا شخصی ارسال میکنند. در این نوع مطالب آزادی زیادی وجود دارد تا حدی که یکی از غرب مینویسد و یکی از شرق . البته شمال و جنوب یادتان نرود. حالا با احتساب شمال غربی و جنوب مرکزی دیگه نمیشه سر و تهش رو جمع کرد. خوبی این مطالب این است  که هرکس نظر حیتا رو به سمتی که استعداد ، علاقه و تمایل دارد میکشاند و تا بحال ممنوعیتی در این زمینه وجود نداشته است و اعضا خودشون سعی کنند که خارج نزنند.

۲- مطالبی که خود حیتا باید کم کم به آن سمت حرکت کند و آن هم کار گروهی است.در غیر اینصورت ممکن است به مرور از جنبه رودمعجنی حیتا کمی دور شویم. گروهی که  امکان دارد حتی یک نفر باشد( وقتی کسی غیر از یک نفر تمایل به همکاری در فلان گروه را ندارد ) و یا تعداد زیادی را شامل شود.

فعالیت های حیتا در قالب  گروه های زیر است :(امکان اضافه و حذف گروه وجود دارد)

۱ – گروه فنی

سرگروه : ایزد – مدیر

۲- گروه یاد یاران

سرگروه : نوه حجی مراد

۳ – گروه مسابقات :

سرگروه :

۴- گروه  اشخاص  ( زندگینامه – مصاحبه – خاطره )

سرگروه: منصف – زمستان

۵- گروه اخبار و گزارش :

سرگروه:

۶- گروه رودمعجن شناسی :

سرگروه: دیشدوو و نوه زارع

 

گروه هایی که دارای سرگروه نیستند تا قبول فعالیت توسط یکی از اعضا توسط شورای مرکزی اداره میشوند.دوستانی که علاقه به عضویت در گروهی دارند اعلام بفرمایند.

برای هر گروه نام کاربری مخصوص به خود تعریف میشود و پسورد انرا فقط اعضای همان گروه خواهند داشت.