درگذشتگان

این فهرست شامل بخشی از درگذشتگان می باشد، و مسلماً کامل نیست. امید داریم با همراهی شما دوستان فهرست کامل شود. این فهرست می تواند شامل اجداد شما در سال های دور نیز باشد. مهم کامل بودن و دقیق بودن اطلاعات هست. برای کیفی کردن کار تصاویر و احتمالا شرح مختصری از زندگی نامه ایشان نیز به فهرست اضافه خواهد شد.

بدین وسیله از همه دوستان تقاضا داریم تصاویر و اطلاعات خود را برای تکمیل این بخش برای ما ارسال کنند.

راه ارسال اطلاعات:

استفاده  از قسمت ارسال درگذشته یا زندگینامه که می توانید از این لینک به آن دسترسی پیدا کنید.

 

نام خانوادگینامزندگی نامهتاریخ وفاتتصویرلینک
حداداصغر

درگذشت مرحوم مغفور شادروان آقای …

۱۳۹۱/۱۲/۱۱نمایش
فرحبخشربابه

کل من علیها فان درگذشت …

۱۳۹۱/۱۲/۰۹نمایش
آهنیمعصومه

انا لله و انا الیه …

۱۳۹۱/۱۱/۲۹نمایش
محمدیعلی

کل من علیها فان بدینوسیله …

۱۳۹۱/۱۱/۲۳نمایش
شجیعیحاج عباس

درگذشت مرحومه مغفوره همسر حاج …

۱۳۹۱/۰۷/۱۰نمایش
عظیمیزینب

با نهایت تأثر و تأسف …

۱۳۹۱/۰۵/۱۴نمایش
قاسمیحاج حسن

برای آنانکه به نیکویی زیستند، …

۱۳۹۱/۰۴/۰۵نمایش
رشیدیبتول

قابله،ماما،مادر دوم و … همه …

۱۳۹۱/۰۳/۳۰مرحوم بتول رشیدینمایش
جدیرضا

انا لله و انا الیه …

۱۳۹۱/۰۳/۳۰نمایش
شیبانیمیرزا

کل من علیها فان با …

۱۳۹۱/۰۱/۲۱نمایش
رجب پورمحمد

انا لله و انا الیه …

۱۳۹۱/۰۱/۱۷نمایش
یادگارمحمد

محمد یادگار صاحب یک فرزند …

۱۳۹۰/۱۲/۱۳نمایش
رستگارعباس

حسب  پیامی که هم اینک …

۱۳۹۰/۱۱/۲۹نمایش
حسنیشیخ محمد

 «کل من علیها فان»   …

۱۳۹۰/۱۱/۲۴محمد حسنینمایش
نیکوکردارعلی اکبر

“اُبزَ”شلوغ بود.خیلی شلوغ.عظیمی بود وزنش …

۱۳۹۰/۱۱/۲۱نمایش
عباس پورطاهره

با نهایت تاسف و تاثر …

۱۳۹۰/۰۹/۲۱نمایش
خداشناسحسن

از نسل قدیم یکی پس …

۱۳۹۰/۰۸/۱۴نمایش
بصیریحسن

حسن بصیری معروف به حسن …

۱۳۹۰/۰۷/۱۱نمایش
عابدیفاطمه

 انا لله و انا الیه …

۱۳۹۰/۰۴/۲۹نمایش
استادحاج علی

با نهایت تاثر و تاسف …

۱۳۹۰/۰۴/۰۲نمایش