درگذشتگان

این فهرست شامل بخشی از درگذشتگان می باشد، و مسلماً کامل نیست. امید داریم با همراهی شما دوستان فهرست کامل شود. این فهرست می تواند شامل اجداد شما در سال های دور نیز باشد. مهم کامل بودن و دقیق بودن اطلاعات هست. برای کیفی کردن کار تصاویر و احتمالا شرح مختصری از زندگی نامه ایشان نیز به فهرست اضافه خواهد شد.

بدین وسیله از همه دوستان تقاضا داریم تصاویر و اطلاعات خود را برای تکمیل این بخش برای ما ارسال کنند.

راه ارسال اطلاعات:

استفاده  از قسمت ارسال درگذشته یا زندگینامه که می توانید از این لینک به آن دسترسی پیدا کنید.

 

نام خانوادگینامزندگی نامهتاریخ وفاتتصویرلینک
صفاییزیور

بدینوسیله درگذشت مرحومه مغفوره شادروان …

۱۳۹۳/۱۱/۲۶نمایش
رضاییغلام رضا

انالله وانا الیه راجعون باکمال …

۱۳۹۳/۱۱/۱۵نمایش
براتیزینت

بدینوسیله درگذشت شادروان مرحوم مغفورحاج …

۱۳۹۳/۱۱/۰۵نمایش
نعمت زادهمحمد علی

بدینوسیله درگذشت شادروان مرحوم مغفور …

۱۳۹۳/۱۱/۰۵نمایش
غلامیحاج عباس

بدینوسیله درگذشت شادروان مرحوم مغفورحاج …

۱۳۹۳/۱۱/۰۵نمایش
بهادریفاطمه

بدین وسیله درگذشت ناگهانی نوگل …

۱۳۹۳/۰۸/۲۶نمایش
آهنیحاج علی اکبر

ایشان به مدت ۴۰ سال خادم …

۱۳۹۳/۰۷/۳۰نمایش
نعمت زادهرضا

بدین وسیله درگذشت شادروان مرحوم …

۱۳۹۳/۰۷/۲۶نمایش
میرزاییعلی اصغر

با کمال تأسف باخبر شدیم …

۱۳۹۳/۰۷/۱۲نمایش
همتیحسین

بدینوسیله ضمن عرض تسلیت به …

۱۳۹۳/۰۶/۰۴نمایش
روشنعباس

    بدینوسیله درگذشت ناگهانی …

۱۳۹۳/۰۴/۲۸نمایش
یارزهرا

انا لله و انا الیه …

۱۳۹۳/۰۳/۱۹نمایش
فتوحینوراله

بدینوسیله درگذشت آقای حاج نورالله …

۱۳۹۳/۰۲/۰۹نمایش
کامروازهرا

 بسیار متاثر و اندوهگینیم که …

۱۳۹۲/۱۲/۱۸نمایش
رستگاربتول

مشیت الهی بـر ایـن تعلق …

۱۳۹۲/۱۲/۱۵نمایش
همتیمحمود

مشیت الهی بـر ایـن تعلق …

۱۳۹۲/۱۲/۱۵نمایش
تفترمضانعلی

بدینوسیله   درگذشت آقای رمضانعلی تفت ( …

۱۳۹۲/۱۲/۰۶نمایش
حسامیبی بی زهرا

انا لله و انا الیه …

۱۳۹۲/۰۸/۰۱نمایش
مدرسیحاجیه زینت

فرزند میرزامحمدمدرسی و ام البنین ایزدی …

۱۳۹۲/۰۶/۰۸زینت مدرسینمایش
رمضانیفاطمه

توی خته هرکس اسمی داشت.اسمی …

۱۳۹۲/۰۲/۰۳نمایش