گ گورِ وَحی
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
گورِ وَحیgoore vahiبرخی از علما عقیده دارند که گور وحی همان "اب دزدک" است نمایش
گُوْgovهمان گاو است. اما در رودمعجن دو نوع گاو (گو) وجود دارد! گاو معمولی و نوعی سوسک سیاه کوهی نمایش
گِزرُکgezrokگیاهیست کوچک، کاملا شبیه جعفری بوده و مزه ی ان کمی تلخ است. نمایش
گُوْ دیلgov deelقسمت زیر گردن تا استخوان جناغ سینه را “گو دیل”گویند. نمایش
گوردَgoordaهمان پهلو را گویند که شامل حد فاصل زیر بغل تا محل استخوان نشیمن گاهی میباشد. نمایش
گرُمبَست (grombast)... نمایش
گُرَّسْتْصداي بخاري و شعله ناگهاني آتش، ريختن ميوه از درخت رو هم”گُرَست” ميگويند . نمایش
گورُهgoraگوسفند رنگ قهوه­اي نمایش
گُزَلgozalميش سفيد و حنایی نمایش