ک کِوَقز
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
کوقزkevaghzاین عجیبترین حیوانی است که وجود دارد؛ یعنی به عبارتی اصلا وجود ندارد!! هنوز کسی وجود ندارد که حیوانی به اسم "کوقز"را دیده باشد اما اسم این حیوان شایع است... نمایش
کَوگkavgکبک نمایش
کوخ کِلَخkookh kelakh"کوخ کلخ" یک حیوان مشخص نیست بلکه شامل گروه عظیمی از حیوانات موذیه بی نام نشان میشود که دیگر کسی اینقدر بی کار نبوده که بنشیند و برای تک تک انها اسم بگذارد! نمایش
کلاغ قَجَهghajaهویت وی هنوز کاملا مشخص نشده اما نظر جمهمور علما بر ان است که کلاغ قجه نوعی سار میباشد! نمایش
کوخ پِلَهkookh pelaکرم ابریشم نمایش
کَ یگkaygهمان کک می باشد نمایش
کِسنهkesnehکاسنی نمایش
کلیکclickهمان انگشت است. نمایش
کِلَفْچkelafchردیف دندان ها و مناطق اطراف ان که در جویدن غذا به کار میروند را “کلفچ” گویند. نمایش
کُپَّسْتْصداي فرو افتادن کلوخ و مانند آن نمایش
کوریkuriگوسفندي که گوشهاي کوچک دارد. نمایش
کموریkmuriبره یا بزغاله ای که دیرتر از فصل معمول زایش(اواسط پاییز تا اواخر زمستان) به دنیا آمده... نمایش
کالارkalarبزغاله ي دو ساله نمایش
کُوتّيkuttiگوسفندي که گوشهاي تيز وباريک دارد. نمایش
کُفْتَرkoftarگوسفندي کهخالهاي سفيد وسياه دارد. نمایش
کُرkorميش با گوشهاي کوچک نمایش
کَلkalگوسفند بدون شاخ. نمایش