چ چِغُرْت
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
چِغُرْتCheghort”چغرت”بیشتر از انکه یک عضو مشخص باشد بیشتر یک محدوده است روی صورت که از قسمت بالای “بق”شروع شده و تا قسمت انتهائیه”چنق”را در بر مگیرد. نمایش
چِنَقْchenaghهمان چانه میباشد که “پوز”هم نامیده میشود. نمایش
چَووشchawooshبزغاله ي سه ساله نمایش