و وینگَست
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
وينگَستvingastصداي پرواز حشرات موزي! نمایش
ويژَستvizh zhastصداي توپ يا صنگ يا هر شيئي که با سرعت بالا از کنار گوش رد ميشود. نمایش
وَقَّسْتْصداي ناگهاني سگ نمایش