ق قرقناس
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
قرقناسgherghenasتمشک وحشی نمایش
قبورْقَهghe boor ghaدنده های موجود در قفسه ی سینه از حد فاصل پرده ی دیافراگم تا قسمت انتهائی جناغ سینه را”قبورقه”میگویند نمایش
قریچَّستghrichchast... نمایش
قیچَّست ghichchast... نمایش
قِينْگَسْتْصداي رها شدن ناگهاني تير نمایش
قُچّghochگوسفند نر بزگ نمایش