ع دولمَک
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
دولمَکdoolmakهمان عنکبوت می باشد.باید توجه داشت که عنکبوتهای کوچک را"دولمک"و عنکبوتهای بزرگ را"عنکپُت"می گویند. نمایش
عَسُب سِوارعَسُب سِوارمورچه های قرمز بزرگ را میگویند که قسمت انتهائی انها به طرف بالا برگشته است.این مورچه ها به علت اینکه شکل ظاهریشان مانند یک درشکه است به این نام خوانده شده اند. نمایش
عَیْنَه یْ زَنیaynay zaniهمان کشکک زانو یا کل مفصل زانو را می گویند. نمایش
عَرَّسْتْصداي بلند الاغ و به گريه ناگهاني با حالت تمسخر نيز گويند نمایش
عروسarusگوسفند سفيدرو نمایش