ج جِوَنَه
واژهتلفظمعنامشاهده توضیحات
جِوَنَهjevanaهمان گاو نر می باشد. غالبا در روستا ۲-۳ تا "جونه"بیشتر نیست. نکته ی مهم در مورد"جونه"این است که غالبا "جونه"را از خانه بیرون نمی اورند مگر در زمان های خاص. نمایش
جیغنَهjigh nahاحتمال زیاد این پرنده همان شاهین است! نمایش
جِرقَّسْتْjeragh ghastصداي شکستن شاخه درخت يا چوب خشک نمایش
جُنُم مَرگْjonom margجوان مرگ نمایش