گِزرُک

واژه تلفظ معنا
گِزرُک gezrok گیاهیست کوچک، کاملا شبیه جعفری بوده و مزه ی ان کمی تلخ است.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
ما هر چه گشتیم در مباحث مربوط به زیست گیاهی نتوانستیم معادلی برای این گیاه مشهور رودمعجن پیدا کنیم اما عجالتا باید عرض شود که گیاهیست کوچک، کاملا شبیه جعفری بوده و حتی میتوان ان را جزء دسته ی سبزیجات محسوب کرد.در اوایل تا اواخر فروردین در باغها به وفور یافت میشود و به وفور هم مصرف میشود.مزه ی ان کمی تلخ بوده اما میشود"ایکه"ان را خورد هرچندعلمابرانند که اگر با ماست و "نون د او زیه"مصرف شود ثوابش بیشتر است.

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی