گُوْ

واژه تلفظ معنا
گُوْ gov همان گاو است. اما در رودمعجن دو نوع گاو (گو) وجود دارد! گاو معمولی و نوعی سوسک سیاه کوهی
دیگر توضیحات و کاربرد ها
همان گاو است اما باید به یک نکته ی ظریف توجه داشت.در رودمعجن دو نوع گاو(گو)وجود دارد.یکی همین گاو معمولی که همه جا به ان گاو گفته میشود و دیگر جانوری است که که فقط در رود معجن به ان گاو میگویند و اصلا معلوم نیست روی چه حسابی به جانوری به این کوچکی گاو گفته میشود لابد فقط به خاطر رنگ سیاهش.این جانورشش پا داشته و قدش بین ۲ تا ۴ سانتی متر متغییر است. شامل انواع متعددی میشود .در رده بندی زیست شناسی جزء سوسکهای کوهی محسوب میشود.معروفترین نوع ان در تابستانها  مدام پهن خر و گاو را به صورت توشله درست کرده و در لانه اش برای زمستان ذخیره میکند.

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر