گوردَ

واژه تلفظ معنا
گوردَ goorda همان پهلو را گویند که شامل حد فاصل زیر بغل تا محل استخوان نشیمن گاهی میباشد.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
”گورد”هم از جمله مکانهایی است که در دعوا ها”بسک و لقی”زیاد به ان اصابت میکند اما مهمترین مورد استفاده ی ان “جیشت دگروفتن”است.”جیشت”یک درد ناگهانی،شدید و تیر کشنده است “کی بیک کرت”در نقطه ای از بدن ایجاد شده و بعد از یکی دو دقیقه درد شدید خوب شده و “ایله”میکند.جیشت را گاهی”باد”هم میگویند اما باید توجه داشت که با وجود خلط این دو در یکدیگر چند تفاوت ظریف بین انها وجود دارد.اول اینکه “جیشت” در ۹۰ درصد موارد در قسمت”گورد”ایجاد میشود اما “باد”غالبا”د دیل مگرده”یعنی باد غالبا در قسمت شکم ایجاد میشود. دوم اینکه”جیشت”ناگهان می اید،عضلات را به شدت منقبض کرده و ایجاد دردی غیر قابل تحمل میکند و بعد از اندکی(که در غالب موارد حتی ۳۰ ثانیه هم طول نمیکشد)به سرعت رفع میشود اما”باد”اهسته اهسته ایجاد شده ،درد ان به اندازه ی “جیشت”نیست و مدت ماندگاری ان هم بیشتر است و ممکن است حتی تا ۱۰ دقیقه هم طول بکشد و “اِواش اِواش”هم خوب میشود و سوم اینکه “جیشت”اصولا نیازی به درمان خاصی ندارد چون سریع می اید و میرود اما هنگام گرفتن”باد”دراعضای بدن”قند دم”حتما باید مصرف شود االبته برخی اطبا”چای پر رنگ”و در موارد حاد “کپک کیردن کلپوره”را هم تجویز میکنند در ضمن هنگام گرفتن” باد”فرد باید حتما”دمرو ابر اُفته”.

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی