کِلَفْچ

واژه تلفظ معنا
کِلَفْچ kelafch ردیف دندان ها و مناطق اطراف ان که در جویدن غذا به کار میروند را “کلفچ” گویند.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
ردیف دندان ها و مناطق اطراف ان که در جویدن غذا به کار میروند را “کلفچ” گویند چنان که اهالی به دندان مصنوعی هم “کلف”میگویند.پیرمردها غالبا به جای اینکه بگویند “نو باخرُم”میگویند”بوچ نویه ا کلف گیرم”.واژه ی “کلفچک”هم مشتق از همین واژه است.”کلفچک”تقریبا هم معنی با”د بوک خُستن”میباشد چنانکه مثلا خطاب به ادم گرسنه ای که با ولع غذا میخورد میگویند”امرد چین کلفچک مزنه”.

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی