کَ یگ

واژه تلفظ معنا
کَ یگ kayg همان کک می باشد
دیگر توضیحات و کاربرد ها
همان کک میباشد.این جانور موذی تقریبا در تمام خانه های رودمعجن به صورت گله وار پیدا میشود چنان که یک ضرب المثل معروف رودمعجنی میگوید"خنه ی بِ کیگ میثل منچستر یونایتد بِ الکس فرگسن"..یک روایت مشهور میگوید که"گوسبند خنر کیگ دنمنه خر خله خنه هار پر کیگ منه" اما این روایت چندان صحت ندارد چون به وفور مشاهده شده که حتی خانه هایی که خر هم ندارند"دکوفته ی"کیگ میباشند.البته سالهاست اهالی با این موجودات به تفاهم رسیده و با همدیگر همزیستی مسالمت امیزی دارند فقط وقتی کسی از شهر به روستا میرود این جانواران به قول معروف"کبابش منن"

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر