کوخ پِلَه

واژه تلفظ معنا
کوخ پِلَه kookh pela کرم ابریشم
دیگر توضیحات و کاربرد ها
:همان کرم ابریشم است.شما اگر در ماههای اردیبهشت و خرداد به رودمعجن سفر کردید و در محاوره ی بین دو نفر با جملاتی نظیر"شما هم کوخ کیردین؟"یا"شما چنده کوخ درن؟" روبرو شدید تعجب نکنید و ان را حمل بر بی ادبی و عدم رعایت نزاکت اخلاقی از جانب ساکنان تلقی نفرمائید چون منظورشان این است که"ایا شما هم کرم ابریشم دارید؟"یا "شما چقد کرم ابریشم دارید؟" واگر در جواب شنیدید که میگویند"هم اینه ما یک جعبه کوخ درم" منظورشان این است که"بله ما یک جعبه کرم ابریشم داریم".

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر