چِنَقْ

واژه تلفظ معنا
چِنَقْ chenagh همان چانه میباشد که “پوز”هم نامیده میشود.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
همان چانه میباشد که “پوز”هم نامیده میشود.البته باید دقت داشت که در قسمت صورت به خصوص از دماغ به پائین معلوم نیست اهالی به چه دلیل در جزئیات دقیق شده و برای هر عضو کوچک اسمی انتخاب کرده اند چنانکه گاهی در این قسمت اشفتگی اسامی به وجود امده.از مردمان کل نگری که گاهی همه ی موجودات زنده را با نام”کوخ کلخ”و همه ی اعضاء بدن را با نام”دیل”نامگذاری کرده و کارخود را راحت کرده اند اینهمه توجه به جزئیات در این قسمت مایه ی اعجاب است.که به این اعضاء میپردازیم

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی