چِغُرْت

واژه تلفظ معنا
چِغُرْت Cheghort ”چغرت”بیشتر از انکه یک عضو مشخص باشد بیشتر یک محدوده است روی صورت که از قسمت بالای “بق”شروع شده و تا قسمت انتهائیه”چنق”را در بر مگیرد.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
حقیقتا مکان دقیق “چغرت”را هنوز علما نتوانسته اند مشخص کنند از اهالی نیز کسی خبر از مکان دقیق ان ندارد.”چغرت”بیشتر از انکه یک عضو مشخص باشد بیشتر یک محدوده است روی صورت که از قسمت بالای “بق”شروع شده و تا قسمت انتهائیه”چنق”را در بر مگیرد.برخی از علما مکان”چغرت”را زیر”چنق”دانسته اند که البته روایت مشهوری نیست و نمیتوان به ان اعتماد کرد.تنها کاربرد ان در دعواست که طرفین مشت های هم را به “چغرت”های همدیگر حواله میدهند.

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی