قبورْقَه

واژه تلفظ معنا
قبورْقَه ghe boor gha دنده های موجود در قفسه ی سینه از حد فاصل پرده ی دیافراگم تا قسمت انتهائی جناغ سینه را”قبورقه”میگویند
دیگر توضیحات و کاربرد ها
همان قفسه ی سینه است.به عبارتی دنده های موجود در قفسه ی سینه از حد فاصل پرده ی دیافراگم تا قسمت انتهائی جناغ سینه را”قبورقه”میگویند.البته چند سال پیش یکی از اهالی هنگامی که به”خاک سفد”رفته بود تا مقداری خاک برای پشت بامش بیاورد و از “اوچک”پشت بام دربهارو زمستان راحت شده و نیازی به عمل طاقت فرسا و رقت بار”پش بل”در زیر باران نداشته باشد،حین “کولدن”نسخه ای از یک کتاب خطی کهن را یافته بود. نسخه شناسان ابتدا قدمت این کتاب را مربوط به ۴۰۰ سال پیش میدانستند که البته بعدها معلوم شد که این کتاب خطی چیزی نیست جز دفتر علوم کلاس سوم”حسن مسکو”و قدمت ان به زحمت به ۴۰ سال پیش میرسد.در این دفتر، مولف که یکی از اکابر علمای روستا در علم زیست شناسی و لغت بوده “قبورقه”را به صورت”غبورغه”نوشته است.”قبورقه”جزء اولین اعضائیست که هنگام دعوا مورد تهدید قرار میگیرد چنانکه مثلا در یک دعوا جزء اولین تهدیدات طرفین به همدیگر این است که میگویند:”اگر مجیرکت بدر ایه یک بسک د قبورقه ات زنم کی میثلی خر عرعر کنی”

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی