فیر فِرُک

واژه تلفظ معنا
فیر فِرُک feer frok همان پروانه است
دیگر توضیحات و کاربرد ها
عموما اهالی رودمعجن علاقه ای به جزئیات ندارند.شاید اصلا وقت این کار را ندارند"از بس کار و شو بزی ور سر کله شه ریخته".لذا تمام پروانه ها را با رنگها وشکلهای مختلف در گروه"فیرفیرک"جای داده و تفاوتی بین انها قائل نمیشوند.حتی دیده شده که برخی از اهالی خفاش را هم جز گروه" فیرفیرک"ها محسوب کرده واین پرنده را در این دسته جای میدهند.البته ناگفته نباید گذاشت که"فیر فیرک" گستره ی معنائیه بسیار وسیعی دارد چنانکه به "فر فروک"هایی که بچه ها برای بازی میسازند نیز"فیر فیرک"میگویند همچنین عموم اهالی به پنکه سقفی هم نام "فیر فیرک"داده اند.

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر