عَیْنَه یْ زَنی

واژه تلفظ معنا
عَیْنَه یْ زَنی aynay zani همان کشکک زانو یا کل مفصل زانو را می گویند.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
همان کشکک زانو یا کل مفصل زانو را میگویند.حدود دویست سال است که کل علما ء علم لغت شناسی هم و غم خود را صرف این کرده اند تا پی به این نکته ببرند که سر چه حساب و کتابی مفصل زانو را”عینه ی زنی”نامگذاری کرده اند اما متاسفانه تا کنون به هیچ نتیجه ای نرسیده اند.”عینه”احتمالا همان”اینه”است که اهالی ان را اینگونه میخوانند اما اینکه مفصل زانو چه ربطی به اینه دارد فقط خدا میداند.

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی