صِمَرُغ

واژه تلفظ معنا
صِمَرُغ semarogh قارچ
دیگر توضیحات و کاربرد ها
البته باید توجه داشته باشید که "صمرغ"قارچ خودرو و وحشی بوده و با این قارچهای بازاری تومنی صنار توفیر دارد. اکثر صمرغ ها یی که در ده می روید غیر خوراکیست پس با دیدن انها"ایشتوکی نرن" و انها را در حلق مبارک"نخوینن" زیرا با خوردن انها مسموم شده و دچار "دیل"درد میشوید.از عوارض شایع خوردن صمرغ"قدو"یا"غثیو"میباشد چنانکه معمولا بعد از خوردن ان به مدت یک روز هرچه راکه از ماه پیش خورده اید به صورت"قدو"پس میدهید.در برخی موارد علاوه بر "قدو" که ان را "بالا رز"هم میگویند "شو رز" یا همان اسهال هم گزراش شده.در برخی از پرونده های پزشکی که در این باب مورد مطالعه قرار گرفت گزارش شده که فرد بعد از خوردن "صمرغ"به مدت دو روز در "مصطراب"مقیم شده و وقتی بیرون امده رنگش مثل ماست سفید بوده است."صمرغ "عموما از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت(بستگی به میزان"بریش") میروید.از مکانهای عمده ی رشد "صمرغ" میتوان به"سر لجوی سرپشت" مخصوصا حد فاصل"سربند تا کال شجاعی"،"لوجوی بالای سرتینگل"علی الخصوص"کونه ی بزه ی سنگو"،"لوجوی گودل قروتی" ،"گودل تش تهروی"،"توشمه پاش" و"تینگل باغای تهروی" اشاره کرد.البته سالها ی"تر سال"در "کال کجرا"و کلته ی محمود" و "پای درخت چنار"هم میتوان "صمرغ"یافت.

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی