شبوش

واژه تلفظ معنا
شبوش شبوش شپش
دیگر توضیحات و کاربرد ها
همان شپش است.این جانور موذی در قدیم در کله ی اکثر اهالی یافت میشده و به قدری در زندگی انها مدخلیت داشته که حتی یکی از انگشتان دست به نام انگشت"شبوش کوشی" معروف بوده که شپشها را روی ان قرار داده و راهی دیار باقی میکرده اند.یک چیزی شبیه به تخته هایی که در زمانهای قدیم جلادها سر محکومین را روی ان از تن جدا میکردند.امروزه به لطف پیشرفت بهداشت دیگر ان انگشت کارکرد چندانی ندارد و برای کارهای دیگر مثل خالی کردن دماغ مورد استفاده قرار میگیرد.

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر