سِ سِ

واژه تلفظ معنا
سِ سِ sese بز کاملا سياه، بدون هيچگونه خال يا نقطه ي سفيد رنگي روي بدن. سياه خالص.
دیگر توضیحات و کاربرد ها

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی