زِنگیچَه

واژه تلفظ معنا
زِنگیچَه zengicha مفصلی که محل اتصال بازو به دست میباشد را”زنگیچه”گویند.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
(این کلمه را اعراب گذاری نمیتوان کرد) وجه تسمیه ان هم احتمالا این است که وقتی ضربه ای به این محل میخورد بدن مور مور شده و احساس گیجی و رخوت به انسان دست میدهد.لذا از ترکیب دو واژه ی زن(زدن)+گیج ساخته شده.گیج هم به مرور زمان در تلفظ عامیانه به”گیچ”تبدیل شده است.غالبا وقتی ضربه ای به این مفصل میخورد فرد”شغلوو”کشیده و میگوید”ووووووووو وی د گور پیر صحبش،کلم د خلیش و پلیش امه” که یعنی”گیج شدم”.

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی