زردَ لو چین‌کلغی

واژه تلفظ معنا
زردَ لو چين‌کلغي chin klaghi جلوي آن برآمده است و مانند نوک کلاغ
دیگر توضیحات و کاربرد ها
ظاهراَ چين کلاغ. زردأَلويي که کلاغ دوست دارد و مي­چيند. (جلوي آن برآمده است و مانند نوک کلاغ است.)

درباره نویسنده

فتوحی محمود

زادۀ 2 شهریور 1343. فرزند نورالله. روستای رودمهجن. تربت حیدریه. خراسان رضوی. دانش آموختۀ ادبیات فارسی دانشگاه تهران: 1374. استاد دانشگاه فردوسی مشهد.