دیل

واژه تلفظ معنا
دیل deel همان قلب(دل) میباشد
دیگر توضیحات و کاربرد ها
همان قلب(دل) میباشد اما باید به چند نکته در این باب توجه کرد.در نزد اهالی”دیل”یک عضو تنها نیست بلکه گاهی چنان دچار توسع معنایی شده که مجموعه ای از اعضا را در بر میگیرد.در اکثر اوقات به شکم و تمام اعضای ان اعم از روده و معده و طحال و… “دیل”گفته میشود.مثلا وقتی شخص اظهار میدارد که”باد د دیلم گردیه”اینجا منظور از “دیل”قلب نیست بلکه شکم است حالا کدام عضو شکم خیلی معلوم نیست . اطبا در این امر اختلاف دارند که در اینجا مراد از “دیل” معده است یا روده ی کو چک یا روده ی بزرگ .یا وقتی که فردی در اویل فصل بهار”اخکک”زیاد میخورد بعد از چندی اظهار میدارد که”د سر دیلم چل رفته” باز اینجا منظوراز”دیل” مری میباشد که اسیدهای فراوان رها شده از”اخکک”ها باعث ایجاد انقباض ان شده است.حتی مهمتر از ان گاهی “دیل”کل وجود ادم را شامل میشود.مثلا اگر شما از باب دشنام به کسی بگویید”مرگ”او بلافاصله در جواب شما میگوید”د دیلت”.اینجا”دیل”استعاره از تمامیت وجود فرد است یعنی ان فرد برای کل وجود شما طلب مرگ کرده است.ملاحظه میکنید که “دیل”ندرتا به معنای اصلی خود که قلب میباشد به کار میرود.

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی