خلَچ

واژه تلفظ معنا
خلَچ khlach بزي که دو خط زرد يا حنايي از رستنگاه دو شاخ به موازات هم تا کناره ي دهانش کشيده شده باشد.
دیگر توضیحات و کاربرد ها

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی