جیغنَه

واژه تلفظ معنا
جیغنَه jigh nah احتمال زیاد این پرنده همان شاهین است!
دیگر توضیحات و کاربرد ها
پرنده ایست با بالهای قوی،چشمانی نافذ،بسیار تند پرواز و غالبا به رنگ خاکی.احتمال زیاد این پرنده همان شاهین است که در رودمعجن به این نام خوانده میشود.کلاغ دشمن خونی وی میباشد.در عصرهای پائیز اگر به اسمان رودمعجن نگاهی بیاندازید قطعا در گوشه ای از ان چند کلاغ را مشغول"پیشنه کیردن"یک جیغنه میبینید.جیغنه لانه اش را غالبا بالای"سفدال" و در مکانهای دور از دسترس میسازد.

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر