جُنُم مَرگْ

واژه تلفظ معنا
جُنُم مَرگْ jonom marg جوان مرگ
دیگر توضیحات و کاربرد ها
جُنُم مَرگْ نری ایلاهِم

درباره نویسنده

ياورنيـا مهدی

متولد دی ماه 74 برفی رودمعجن در او حد اُوو...!