تْمْوم رفت کاری پُوستی-بْمونْدَه پَیُ و پِشُ و هر دو اَسْتی

واژه تلفظ معنا
تْمْوم رفت کاری پُوستی-بْمونْدَه پَیُ و پِشُ و هر دو اَسْتی کنایه از تموم نشدن یک کار و در واقع اصلا انجام نشدن یک کار میباشد
دیگر توضیحات و کاربرد ها
پوستی تقریبا همون معنی لباس رو میده(پوستین دوزی در قدیم برای خودش شغلی بوده) پَی = پشت لباس پِش = جلو لباس
این ضرب المثل کنایه از تموم نشدن یک کار و در واقع اصلا انجام نشدن یک کار میباشد.مثلا شما کاری رو به یکی میسپارین اونم به شما میگه دو روزه دیگه کار شما انجام شده است شما دو روزه دیگه میرین در حالی که اون کار شما رو هنوز انجام نداده حتی دست هم بهش نزده در اینجور موقع این ضرب المثل به کار میره. معنی تحت و لفظی امروزیش تقریبا میشه: کار لباس تمام شده فقط پشت و جلو و دوتا استنیش مونده!!!!

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی