بُقْ

واژه تلفظ معنا
بُقْ bogh همان لپ میباشد.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
البته توجه داشته باشید که “بق”قسمت خارجی لپ را گویند و قسمت داخلی ان نام دیگری دارد.”بق”علاوه بر موارد استفاده ی فراوان یک مورد استفاده ی تفریحی هم دارد چنانکه کودکان زیر ۴ سال برای پر کردن اوقات فراغت از ان استفاده میکنند.در این موارد یکی از کودکان به دیگری میگوید”بقتر باد دکو”و دیگری “بقشر باد دمنه”سپس کودک دیگر با انگشت به “بق”باد کرده ی او زده که در اثر خالی شدن ناگهانی هوا از “بق”طرف، صدای خنده داری ایجاد شده ، دو کودک را به خنده انداخته و مایه ی بهجت خاطر انان را فراهم میکند.
۹-بوک(تلفظش دقیقا مثل بوک انگلیسی است با این تفاوت که فشار روی کاف اخر است):قسمت داخلی لپ را از سمت دهان”بوک”میگویند. اگر شما در سر سفره باشید و لقمه های گنده برداشته و در دهان بگذارید حتما یکی از اعضاء خانواده به شما خواهد گفت”دگُر چنو د بوکت خُینی،خواب اواشتر باخار سفره نمیه بجیکه”.در این زمان شما نباید خیلی به این حرفها توجه کنید چون اگر شما”د بوکته نخُینن”بقیه”د بوکشه خواهند خُست”و سر شما بی کلاه خواهد ماند.

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی