بَلیش مار

واژه تلفظ معنا
بَلیش مار balish maar همان خر خاکی میباشد.حیوانیست با هشت پا و به شکل لاکپشت.با اندازه ای به طول ۵ سانتی متر.چون به شکل بالشت پهن میباشد ان را به این نام خوانده اند.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
همان خر خاکی میباشد.حیوانیست با هشت پا و به شکل لاکپشت.با اندازه ای به طول ۵ سانتی متر.چون به شکل بالشت پهن میباشد ان را به این نام خوانده اند.اهالی معتقدند که این جانور نیش میزند لذا به محض دیدن ان با"لخ کوش"به جانش می افتند اما قدرت نیش زنندگی ندارد.

درباره نویسنده

علی نجفی

رودمعجن،ته 62.فرزند اصغر