بوک

واژه تلفظ معنا
بوک book قسمت داخلی لپ را از سمت دهان”بوک”میگویند.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
بوک(تلفظش دقیقا مثل بوک انگلیسی است با این تفاوت که فشار روی کاف اخر است) اگر شما در سر سفره باشید و لقمه های گنده برداشته و در دهان بگذارید حتما یکی از اعضاء خانواده به شما خواهد گفت”دگُر چنو د بوکت خُینی،خواب اواشتر باخار سفره نمیه بجیکه”.در این زمان شما نباید خیلی به این حرفها توجه کنید چون اگر شما”د بوکته نخُینن”بقیه”د بوکشه خواهند خُست”و سر شما بی کلاه خواهد ماند.

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی