ایژدَف

واژه تلفظ معنا
ایژدَف izhdaf میوه ایست قرمز،گرد و کوچک.از"سنجی"کوچکتر میباشد.حدودا اندازه ی"بنه"بوده اما با رنگ قرمز تند.
دیگر توضیحات و کاربرد ها
این درخت در مثل مانند کسی است که در کودکی اسمش چراغعلی باشد و وقتی بزرگ شد اسمش را عوض کرده و بگذارد کامبیز.(مثال مردانه زدم که مورد اعتراض حضرات بانوان مکرمه قرار نگیرم).درخت "ایژدف"نیز تا وقتی به صورت درخچه باشد و به قول معروف به سن بلوغ نرسیده باشد به ان"علف خیرس"میگویند . در این سن این درخت جزء افتهای باغ محسوب میشود چنانکه هنگام "او گروفتن"سعی میکنند با"بل"ان را از ریشه بیرون بیاورند اما اگر همین درخت به هر دلیلی از زیر دست صاحب باغ در برود و بزرگ شود و میوه بدهد به نام درخت"ایژدف" نامیده میشود و میوه ی ان هم خورده میشود."ایژدف"میوه ایست قرمز،گرد و کوچک.از"سنجی"کوچکتر میباشد.حدودا اندازه ی"بنه"بوده اما با رنگ قرمز تند.برخی از علما معتقدند "ایژدف"همان زالزالک میباشد اما بر این قول اعتباری نیست چون که زالزالک از "ایژدف"بزرگتر بوده و رنگش هم با ان متفاوت است.بهر حال ما با وجود تحقیقات عمیق و گسترده نفهمیدیم نام اصلی"ایژدف" چیست.

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی