اینچُ

واژه تلفظ معنا
اینچُ incho اینجا
دیگر توضیحات و کاربرد ها
”اینچُ”همان “اینجا” میباشد.علما احتمال میدهند “اینچُ”درستترو فارسی تر است وبعد از فتح ایران به دست اعراب و مخلوط شدن زبان پارسی با زبان عربی چون در عربی حرف”چ”وجود نداشته این کلمه به صورت”اینجا”در امده. “اینچُ”به صورت های دیگری هم ادا میشود.مثلا”د زینچُ”که به معنی” در اینجا” میباشد.”د زُونچُ”که” در انجا”معنی میدهد.”وراینچُ” به معنی”به طرف اینجا”ور اُنچُ” به معنی”به طرف انجا”.”کدونچُ”یا “کدونچُنک” و”دکُجه”هم از مشتقات همین کلمه است که به معنی”کدام جا”است.

مثال:

نفر اول:نونار د کجه گذاشتی؟

نفر دوم:اینه داُنچنَک

نفر اول:دکدونچُنک؟

نفر دوم:اینه د انچُ د بیخ درخت

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی