ایقذَر

واژه تلفظ معنا
ایقذَر ighzar اینقدر
دیگر توضیحات و کاربرد ها
:به معنی”اینقدر” است.البته کودکان ان را به صورت”ایذقدر”ادا میکنند.در بین بزرگسالان هم گاه این شکل تلفظ دیده میشود.گاهی این کلمه هم برای نشان دادن کثرت و زیاد بودن یک چیز به کار میرود که در ان صورت به شکل”ایقذرگَ”یا در صورت کثرت بیش از حد به شکل”ایقذر گگَ”تلفظ میشود.

مثال:

نفر اول:تو دکجه بیی ؟ مو ایقذرگَ معطلت بستیُم

نفر دوم:(متاسفانه نفر دوم اینجا هیچ دیالوگی ندارد).

“ایقذر” هم داری مشتقاتیست.مانند”چُقذر”به معنی “چقدر”و “اُقذر”به معنی”ان قدر”.

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی