اُهُک

واژه تلفظ معنا
اُهُک ohok بیشتر نمایانگر حالت خاصی است.حالتی امیخته از تعجب و امتناع
دیگر توضیحات و کاربرد ها
اهک معناهای مختلفی دارد در عین اینکه هیچ معنایی هم ندارد.در اصل “اهک” اصلا کلمه نیست  که بشود معنایی برای ان جست،بیشتر نمایانگر حالت خاصی است.حالتی امیخته از تعجب و امتناع..برای “اُهُک” معناهای مختلفی میتوان در نظر گرفت.بسته به اینکه این کلمه چگونه ادا شود و ادا کننده چه حالتی داشته باشد بار معنائیه ان تغییر میکند.گاهی معنی”پس باخری”دارد.گاهی”مرگتر باخار”معنی میدهد.گاهی “هُم”و گاهی”نه”معنی میدهد.گاهی”امرد وخزن”را میتوان از ان استباط کرد گاهی هم “امرد بنشی”را که هر دو در حالت تعجب زیاد ادا میشوند.به مثال های زیر دقت کنید.

مثال اول:

نفر اول:یره مو دینه یک جوال ۴۰ منی گندومر ایکه بار کیردم

نفر دوم:اهک( اینجا اهک به معنی”تو غلط کیردی”میباشد)

مثال دوم:

نفر اول:یره او دستکله کی  د دستتَ از مایه خا.یک سالَ گومش درم

نفر دوم:اهک(اینجا اهک به معنی”وخ گوم رو از اینچو”را میدهد)

مثال سوم:

نفر اول:از او قارمات موروم یه کم ده

نفردوم:اهک(اینجا اهک به معنی”مرگ تی دیلمر باخار “میباشد)

درباره نویسنده

امیدوار محمد

متولد یک روز برفی زمستان 64 و اندی، در رودمعجن، فرزند محمود دانش آموخته کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی